Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

  • 0
prev
next

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

News image

         ด้วยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

อ่านเพิ่มเติม

วันครู ครั้งที่ 63 ปีพุทธศักราช 2562

News image

       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

(MOU)แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดก

News image

    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  อำเภอเต่างอยได้มี(MOU)แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง อ.เต่างอย จ.สกลนคร ...

อ่านเพิ่มเติม

Merry X'Mas & Happy New Year 2019

News image

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวัน Merry X'Mas & ...

อ่านเพิ่มเติม

AWC Englinsh Camp 2018

News image

   เมื่อวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้เป็นสถานที่ใช้ในการจัดค่ายของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ...

อ่านเพิ่มเติม

แสดงความยินดีคุณครูที่ย้ายไป-ยินดีต้อนรับคุณครูที่

News image

        เมื่อวันที่ 1 พฤศิจกายน 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยินดีต้อนรับบุคลากรที่ย้ายและมาบรรจุใหม่ในครั้งนี้จำนวน ...

อ่านเพิ่มเติม

แสด-ฟ้า เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

News image

    เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561  แสด-ฟ้า เกมส์ ...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดบ้านวิชาการ Tao-Ngoi Open House 2018

News image

    เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2561 ที่ผ่านโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 Tao-Ngoi ...

อ่านเพิ่มเติม

ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.25

News image

     เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยครูพัฒนา  มานันที ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระ

News image

        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยนายประเสริฐ  ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่ปี 2561

News image

    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 256 ซึ่่งได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้นายประเสริฐ  ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาแห่เทียนเข้าพรรษา

News image

     ด้วยในวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2561 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานคือการถวายเทีียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร

News image

   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐ ...

อ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

News image

     เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นที่ ค่ายย่อยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาโดยท่านรองวัชระ  ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล

News image

    เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษานำโดยท่านรองวัชระ  บุรีมาต  ครูสุุพรรณ  ธาตุระหัน ...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี  ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา บทคัดย่อ   หัวข้อผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 887 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

  ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เล่มที่ 1คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 692 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสมจิตร จันทาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางสมจิตร ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Thursday, 14 September 2017 | Hits: 1513 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานนางปริยากร ไชยอดทน

News image

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ผู้รายงาน      ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 31 July 2016 | Hits: 1673 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นายรังสิมันตุ์ บรรไพร

News image

ชื่อเรื่อง                                รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ผู้รายงาน                       นายรังสิมันตุ์  บรรไพร   สถาบัน                          โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Monday, 7 October 2013 | Hits: 2111 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว โดยนางสิทธิภาท์ เทพคำมี

News image

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว  โดยนางสิทธิภาท์    เ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 7 April 2013 | Hits: 6814 | Comments

อ่านเพิ่มเติม