Banner

สถานศึกษาพอเพียง

Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

ประเมินพนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง-ครูธุรการ ประจำป

News image

    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โดยนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ...

อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562

News image

    ด้วยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดให้มีการทดสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 /2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562  ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

News image

      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดพิธีมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  เพื่อให้นักเรียนได้อำลาคุณครูผู้ที่อบรมสั่งสอน นักเรียนด้วยความรักและเมตตา ...

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1/

News image

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  นายวัชระ  ...

อ่านเพิ่มเติม

ชนะเลิศ การนำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษและการเต้นคัฟ

News image

     เมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ASEAN LANGUAGE EDUTAINMENT FESTIVAL 2019) ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแผร่ความรู้และทัศนคติที

News image

        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแผร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

News image

   โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรมงคลแด่พระบาทส

News image

      วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา  17.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเต่างอย  ...

อ่านเพิ่มเติม

ถวายเทียนพรรษา

News image

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียน ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถ

News image

          วันนี้ (1 ก.ค. 62) ณ สนามกีฬาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสสกลนคร นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์ ...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next

การถวายความเคารพแบบถอนสายบัว

News image

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Friday, 23 August 2019 | Hits: 77 | Comments

อ่านต่อ...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

News image

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Thursday, 20 June 2019 | Hits: 139 | Comments

อ่านต่อ...

  • 0
prev
next

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี  ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา บทคัดย่อ   หัวข้อผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 1092 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

  ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เล่มที่ 1คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 807 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสมจิตร จันทาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางสมจิตร ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Thursday, 14 September 2017 | Hits: 1962 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานนางปริยากร ไชยอดทน

News image

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ผู้รายงาน      ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 31 July 2016 | Hits: 1920 | Comments

อ่านเพิ่มเติม