Banner

สถานศึกษาพอเพียง

Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

พิธี 5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ

News image

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พร้อมด้วยคณะครูแลัะบุคลากรในสังกัด ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

News image

    ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายบังคม วางพวงมาลา จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเน

News image

   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายบังคมวางพวงมาลา จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื

News image

  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินพนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง-ครูธุรการ ประจำป

News image

    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โดยนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ...

อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562

News image

    ด้วยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดให้มีการทดสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 /2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562  ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

News image

      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดพิธีมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  เพื่อให้นักเรียนได้อำลาคุณครูผู้ที่อบรมสั่งสอน นักเรียนด้วยความรักและเมตตา ...

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1/

News image

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  นายวัชระ  ...

อ่านเพิ่มเติม

ชนะเลิศ การนำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษและการเต้นคัฟ

News image

     เมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ASEAN LANGUAGE EDUTAINMENT FESTIVAL 2019) ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแผร่ความรู้และทัศนคติที

News image

        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแผร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน ...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next

การถวายความเคารพแบบถอนสายบัว

News image

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Friday, 23 August 2019 | Hits: 222 | Comments

อ่านต่อ...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

News image

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Thursday, 20 June 2019 | Hits: 227 | Comments

อ่านต่อ...

  • 0
prev
next

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี  ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา บทคัดย่อ   หัวข้อผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 1152 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

  ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เล่มที่ 1คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 849 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสมจิตร จันทาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางสมจิตร ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Thursday, 14 September 2017 | Hits: 2089 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานนางปริยากร ไชยอดทน

News image

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ผู้รายงาน      ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 31 July 2016 | Hits: 1986 | Comments

อ่านเพิ่มเติม