Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร พุทธิดา นักเรียนชั้นมัธยมศ

News image

    เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย "พุทธบุตร พุทธิดา ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ

News image

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นัก...

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

News image

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่องการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  ในวันที่ 4-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เริ่มสอบเวลา ...

อ่านเพิ่มเติม

4ปี..ธ สถิตในดวงใจ 13 ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

News image

  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาโดยนายวัชระ  บุรีมาต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

News image

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษานำโดยผู้อำนวยการประเสริฐ  ปัตโชติชัย  คุณครูปิยพัชร์  มณีธนโรจน์  ...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ระดับ ScQA63

News image

    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  ...

อ่านเพิ่มเติม

วันแม่แห่งชาติ 2563

News image

    โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่ม ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรมงคลแด่พระบาทส

News image

     วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563  ที่หอประชุมอำเภอเต่างอย  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร นายวัชระ  ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

News image

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้มีการจัดพิธีไหว้ครูแบบวิถีใหม่New Normal เพื่อสืบทอดพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นการแสดงความเคารพครู อาจารย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

News image

วันนี้โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่านผอ.ประเสิรฐ ปัตโชติชัย พร้อมคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทาน เพื่อสืบทอดทอดประเพณีอันดีงามของไทยตามหลักพระพุทธศาสนา โดยในปีนี้ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทานจำนวน 4 แห่ง ในอำเภอเต่างอย ...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next

การถวายความเคารพแบบถอนสายบัว

News image

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Friday, 23 August 2019 | Hits: 793 | Comments

อ่านต่อ...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

News image

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Thursday, 20 June 2019 | Hits: 698 | Comments

อ่านต่อ...