Banner


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ระดับ ScQA63

News image

    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  ...

อ่านเพิ่มเติม

วันแม่แห่งชาติ 2563

News image

    โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่ม ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรมงคลแด่พระบาทส

News image

     วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563  ที่หอประชุมอำเภอเต่างอย  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร นายวัชระ  ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

News image

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้มีการจัดพิธีไหว้ครูแบบวิถีใหม่New Normal เพื่อสืบทอดพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นการแสดงความเคารพครู อาจารย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

News image

วันนี้โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่านผอ.ประเสิรฐ ปัตโชติชัย พร้อมคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทาน เพื่อสืบทอดทอดประเพณีอันดีงามของไทยตามหลักพระพุทธศาสนา โดยในปีนี้ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทานจำนวน 4 แห่ง ในอำเภอเต่างอย ...

อ่านเพิ่มเติม

สพม 23 ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน

News image

   เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา สพม เขต 23 นำโดยท่านรองผอ. ...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 แบบ New Normal

News image

       วันนี้โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เปิดเทอมเป็นวันแรกแบบ New Normal ปีการศึกษา 2563  โดยโรงเรียนได้มีการเตรียมพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยก่อนเข้าโรงเรียนมีการเว้นระยะห่าง ตรวจวัดไข้ ...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนม.1และม.4ผ่านระบบออนไลน์

News image

   โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเลื่อนวันรับสมัครม.1 และม.4 ไปอย่างไม่มีกำหน

News image

         แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท

News image

    โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 ...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next

การถวายความเคารพแบบถอนสายบัว

News image

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Friday, 23 August 2019 | Hits: 650 | Comments

อ่านต่อ...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

News image

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Thursday, 20 June 2019 | Hits: 578 | Comments

อ่านต่อ...