ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

  • 0
prev
next

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

News image

        เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล

News image

    เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษานำโดยท่านรองวัชระ  บุรีมาต  ครูสุุพรรณ  ธาตุระหัน ...

อ่านเพิ่มเติม

26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติด

News image

    เมื่อวันนที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู นักเรียน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561

News image

       วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2561

News image

       เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุกาชาด

News image

   เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2561  ท่่ี่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ...

อ่านเพิ่มเติม

วันครู ครั้งที่ 62 ปี 2561

News image

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 25601 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ...

อ่านเพิ่มเติม

สภานักเรียนเต่างอยพัฒน์ศึกษาร่วมกับสวทชจัดกิจกรรมว

News image

      เมื่อวันเสร์ที่ 13 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา  นำโดยท่านรองอินทิมา   โยคิกานนท์  ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

News image

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  ที่ผ่านโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560  ณ หอประชุมของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

News image

    เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม 2560  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดพิธิีทำบุญตักบาตร  ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...

อ่านเพิ่มเติม

แสด-ฟ้า เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

News image

    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560  แสด-ฟ้า เกมส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านกีฬาและความสามัคคีในหมู่คณะ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ” 25 พฤศจิกายน

News image

         กองลูกเสือโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี  ...

อ่านเพิ่มเติม

มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแสด-ฟ้า ปีการศึกษา 2560

News image

    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการเปิดบ้านแสด-ฟ้า ปีการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560

News image

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้นางสาวอินทิมา ...

อ่านเพิ่มเติม

ถวายเทียนพรรษา

News image

   เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและเป็นวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพุทธศานาที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียน จำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.ร่วมโครงการปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อม

News image

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่านรองอินทิมา โยคิกานนท์ รองผู้อำนวยการ ...

อ่านเพิ่มเติม

ป.ป.ช.สกลนครสัญจรสู่รั้วสถานศึกษา

News image

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  สำนักงานปัองกันและปราบปรามทุจริต ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนครจัดโครงการ ป.ป.ช.สกลนครสัญจรสู่รั้วสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศึกษาดูงาน

News image

    เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดปีการศึกษา 2560

News image

    เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2560  กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา  2560  ...

อ่านเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

News image

     เมื่อวันนที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

News image

  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม "สุนทรภู่...ครูกวีศรีชาติไทย" และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสอนน้องสวมหมวกนิรภัย

News image

   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเต่างอย ได้จัดกิจกรรมโครงการสอนน้องสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย 100 ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพของYEC Sakonna

News image

    เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา YEC Sakonnakhon หรือกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจ ของจังหวัดสกลนคร ...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี  ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา บทคัดย่อ   หัวข้อผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 51 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

  ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เล่มที่ 1คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 55 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสมจิตร จันทาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางสมจิตร ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Thursday, 14 September 2017 | Hits: 993 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานนางปริยากร ไชยอดทน

News image

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ผู้รายงาน      ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 31 July 2016 | Hits: 972 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นายรังสิมันตุ์ บรรไพร

News image

ชื่อเรื่อง                                รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ผู้รายงาน                       นายรังสิมันตุ์  บรรไพร   สถาบัน                          โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Monday, 7 October 2013 | Hits: 1764 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว โดยนางสิทธิภาท์ เทพคำมี

News image

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว  โดยนางสิทธิภาท์    เ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 7 April 2013 | Hits: 6121 | Comments

อ่านเพิ่มเติม