Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565

News image

ด้วยงานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/2565 ในวันที่ 26-28 กันยายน ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนต้นแบบ ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยท้องถน

News image

นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เข้ารับมอบโล่รางวัล โรงเรียนต้นแบบ ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยท้องถนน จากนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

News image

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2565 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์และอีสปอร์ตเพื่อคัดตัวเลือกแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ โครงการ Thailand Manual Robot Challenge ...

อ่านเพิ่มเติม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

News image

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักเรียนมากมาย ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่ 2565

News image

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายณรงค์ชัย  มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่ม ...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

News image

วันที่ 16 -18 ก.ค 65 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาชิงชนะเลิศแห่ง จ.สกลนคร ชาย 16 ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ M

News image

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ MATH CAMP โดยมีนายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายวุฒิพงษ์  ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน ของทุกปี)

News image

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีนายสุขสันติ วิเวก ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

News image

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม“รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ผู้ซึ่งที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรมนับเป็นชาวไทยคนที่ 5 ที่ได้รับเกียรตินี้ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูแบบวิถีใหม่ New Normal เพื่อสืบทอดพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นการแสดงความเคารพครู อาจารย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

  • 0
prev
next

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next