Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

รับสมัครนักเรียนม.1และม.4ผ่านระบบออนไลน์

News image

   โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเลื่อนวันรับสมัครม.1 และม.4 ไปอย่างไม่มีกำหน

News image

         แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท

News image

    โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 ...

อ่านเพิ่มเติม

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ครั้งที 64

News image

นายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเต่างอย ประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2563  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งส่งเสริมสามัคคีธรรม ...

อ่านเพิ่มเติม

สมาคมข้าราชการนอกประจำการสกลนคร มอบทุนการศึกษา ปี

News image

สมาคมข้าราชการนอกประจำการสกลนคร มอบทุนการศึกษา ปี 2563 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของศูนย์เครือข่ายเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธี 5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ

News image

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พร้อมด้วยคณะครูแลัะบุคลากรในสังกัด ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

News image

    ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายบังคม วางพวงมาลา จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเน

News image

   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายบังคมวางพวงมาลา จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื

News image

  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินพนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง-ครูธุรการ ประจำป

News image

    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โดยนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next

การถวายความเคารพแบบถอนสายบัว

News image

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Friday, 23 August 2019 | Hits: 468 | Comments

อ่านต่อ...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

News image

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Thursday, 20 June 2019 | Hits: 422 | Comments

อ่านต่อ...

  • 0
prev
next

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี  ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา บทคัดย่อ   หัวข้อผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 1336 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

  ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เล่มที่ 1คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 1012 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสมจิตร จันทาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางสมจิตร ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Thursday, 14 September 2017 | Hits: 2625 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานนางปริยากร ไชยอดทน

News image

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ผู้รายงาน      ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 31 July 2016 | Hits: 2248 | Comments

อ่านเพิ่มเติม