Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช

News image

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และม.4 ปีการ

News image

   โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน ...

อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึก

News image

   ด้วยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย

News image

          ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยและการอนุมัติจบประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 5-8 มกราคม 2564

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในวันที่ ๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ตามมาตรการและแนวทางในการจัดการเรียบการสอน ภาคเรียนที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Christmas'2020

News image

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขในวันคริสมาสต์ 2020 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นายณรงค์  ...

อ่านเพิ่มเติม

ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมาย ครั้งที่ 15

News image

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2563

News image

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีนายณรงค์ชัย  มลาวาสน์  ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร พุทธิดา นักเรียนชั้นมัธยมศ

News image

    เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย "พุทธบุตร พุทธิดา ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ

News image

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นัก...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next