ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Banner

  • 0
prev
next

บุญประทายข้าวเปลือกและครบรอบวันสถาปนา

News image

      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558  คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนในเขตบริการโรงเรียน ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

News image

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถปนายุกาชาดไทย ทางกองยุวกาชาดไทยทั่วประเทศได้จัดงานเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยซึ่งได้ก่อตั้งและได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 27 มกราคม ...

อ่านเพิ่มเติม

วันครู 16 มกราคม 2558

News image

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีจัดงานวันครู ครั้งที่ 58 ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

News image

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่านผู้อำนวยการนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลกรทางการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

แสด-ฟ้าเกมส์ ประจำปี 2557

News image

  เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านกีฬาและความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.ทอดกฐินสามัคคี

News image

           วันที่ 10 ตุลาคม 2557  คณะเด็กดี V-STAR คณะครูนักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาและชาวบ้านน้ำพุงสามัคคี  ...

อ่านเพิ่มเติม

คุณครู ต.พ.ศ.เยี่ยมบ้านนักเรียน

News image

  เมื่อวันที่ 1-31 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดให้เป็นเดือนเยี่ยมบ้านนักเรียนตลอดเดือน เพื่อเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้าน ของนักเรียน ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.กีฬาสุดยอด

News image

   เมื่อวันที่ 14-17 และ 22-24  สิงหาคม 2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ที่สนามกีฬาเทศบาลสกลนครได้รับรางวัลคือ ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.คนเก่ง

News image

       เมื่อวันที่ 18-23  สิงหาคม 2557 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลส์ ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ได้รับถ้วย ...

อ่านเพิ่มเติม

เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

News image

      เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

News image

   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.ก่อสร้างศาลาพอเพียง

News image

      โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาพอเพียง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน  งบประมาณการก่อสร้างในครั้งนี้ได้มาจาก ผู้มีจิตศรัทธาต่าง ๆ ที่ร่วมกันบริจาคในการทำบุญประทายข้าวเปลือกของโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.ยึดถือวิถีพอเพียง

News image

     เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้ร่วมลงแขกดำนาภายในที่นาของโรงเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม วิชาดำนา  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาวิชาการและเสริมวิชาชีพให้กับนักเรียนโดยเฉพาะการทำนาแบบให้นักเรียนมีส่วนร่วม ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

News image

       เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.ร่วมจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE

News image

    เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 ชมรม TOBE NUMBER ONE โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.ถวายเทียนพรรษา

News image

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบุูชาและวันเข้าพรรษา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  คณะครู ...

อ่านเพิ่มเติม