Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2565

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยได้ปรับเปลี่ยนมาตรการการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สำหรับมาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัย ...

อ่านเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ (เพิ่ม

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติมฉบับที่2) ยังคงมีการแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบยังมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธาน ...

อ่านเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ (Online

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) ยังคงมีการแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบยังมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธาน ...

อ่านเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบยังมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธาน ศบค. ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันคริสต์มาส 64

News image

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส โดยมีนายณรงค์ชัย  มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจะแบ่งเป็นการจัดป้ายนิเทศ  ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ. บริจาคโลหิต

News image

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านโดยนายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ เปิดโลกทัศน์ทางด้านหุ่นยนต์

News image

เมื่อวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่านรองวุฒิพงษ์  เชื้อคมตา และคณะครูนักเรียน จำนวน  ...

อ่านเพิ่มเติม

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2564

News image

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

News image

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นายวัชระ  บุรีมาต รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

  • 0
prev
next

  • 0
  • 1
prev
next