ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

LoginBanner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

ต.พ.ศ.ร่วมจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE

News image

    เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 ชมรม TOBE NUMBER ONE โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...

อ่านต่อ

ต.พ.ศ.ถวายเทียนพรรษา

News image

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบุูชาและวันเข้าพรรษา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  คณะครู ...

อ่านต่อ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

News image

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2557  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้นโดยมีท่านรองสุรเดช ปริโตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ...

อ่านต่อ

ต.พ.ศ.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

News image

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเต่างอย ...

อ่านต่อ

ต.พ.ศ.บวงสรวงสุนทรภู่

News image

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย และคณะครู นักเรียนและแขก ผู้มีเกียรติร่วมพิธีบวงสรวงสุนทรภู ...

อ่านต่อ

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2557

News image

       เมื่่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน ...

อ่านต่อ

ต.พ.ศ.ไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

News image

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557  โดยมีนายประเสริฐ  ...

อ่านต่อ

ต.พ.ศ.รับการประเมินภายนอกรอบ 3

News image

  เมื่อวันที่ 2-4  มิถุนายน 2557  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)โดยมีนายเสถียร ไตรธิเลน เป็นประธาน และกรรมการอีก ...

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาภายใน

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน    ประจำปีการศึกษา  2556   เสริมความสามัคคีและสร้างพลังความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ในวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน ...

อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตร

News image

ทำบุญตักบาตรเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  ณ บริเวณอาาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา คณะครูและนักเรียนได้ร่วมใจกันทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเรียนในภาคเรียนที่ 2  ...

อ่านต่อ

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

News image

   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2556 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมายังสนามฟุตบอลโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเพื่อไปทรงเปิดและทอดพระเนตรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ...

อ่านต่อ

กิจกรรมไหว้ครู ปี 2556

News image

กิจกรรมไหว้ครู และการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 เพื่อเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของการเป็นศิษย์ที่พึงเคารพบุชาครู ซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนวิชา ...

อ่านต่อ

ของฝากจากเมืองจันทร์

News image

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556  ท่านผู้อำนวยการ นำเงาะจากจังหวัดจันทบุรี ครึ่งรถตู้ จากสวนของเพื่อนท่าน มาฝากพวกเราชาวเต่างอยพัฒน์ทุกคน      ของฟรีจ้า ของชอบของทุกคน     ฝากขอบพระคุณ เจ้าของสวน ,ท่านผอ.และคณะคุณครู ...

อ่านต่อ

อบรมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

News image

อุทยานแห่งชาติภูผายล  จัดการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เมื่อวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2556 คุณครูสุชญา  พรหมดา  ได้มีโอกาสร่วมเป็นวิทยากรอบรม  เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน       ...

อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นายประมวล  อินทรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม  ...

อ่านต่อ

วิเคราะห์ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

News image

จุดแข็งของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นของ AEC ผมเห็นว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในหลายประเด็น ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้ทำให้ไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของ AEC1) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคและมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดในภูมิภาค ...

อ่านต่อ

สรุปนโยบายการศึกษาไทย

News image

สรุปผลการดำเนินงานตาม ๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษา ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นคำประกาศต่อสาธารณชนวันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง โดยได้ประกาศเป็นจุดเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้คนจบ ม.๖ ที่ต้องการทำงาน โดยรัฐประกันรายได้ ๓๐๐ บาท/วัน ...

อ่านต่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมของโรงเรียน ...

อ่านต่อ

ความภาคภูมิใจแห่งความสำเร้จ

News image

สรุปจำนวนนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนนักเรียนที่สอบได้ 68     คน สถาบัน 8    สถาบัน คณะที่สอบได้ ...

อ่านต่อ

สนุกจากการเที่ยวเรียนรู้

News image

สนุกจาก การเที่ยวเรียนรู้ กับเราทีม OBEC AWARDS : School to  Community 2013                      ตลอด ...

อ่านต่อ

ผลการนำเสนอผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ

News image

ผลการนำเสนอผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ...

อ่านต่อ

OBEC AWARDS เพิ่มเติมสำหรับคณะกรรมการฯ

News image

สำหรับท่านคณะกรรมการ  ประเมินผลงาน OBEC  AWARDS  บูรณาการ /ระดับ ม.ต้น /ครูผู้สอน / นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน   ...

อ่านต่อ

เรียนให้สนุกจากการตั้งคำถาม

News image

วิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง  เรียนให้สนุกจากการตั้งคำถาม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  ปีการศึกษา 2555ระยะเวลาในการวิจัย  ระหว่างวันที่  7-18 ...

อ่านต่อ

ศีล ในชีวิตประจำวัน

News image

แต่ละวัน เราได้รักษาศีล 5 อยู่แล้ว โดยบางคนไม่รู้ตัว ดังนั้นเรารับบุญทุกวันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556เวลา 13.00 ...

อ่านต่อ

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นายรังสิมันตุ์ บรรไพร

News image

ชื่อเรื่อง                                รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ผู้รายงาน                       นายรังสิมันตุ์  บรรไพร   สถาบัน                          โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Monday, 7 October 2013 | Hits: 637 | Comments

Read more

รายงานการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดย พนมไพร ใยวังหน้า โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

  ชื่อเรื่อง    :   รายงานการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานประดิษฐ์                       จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  อำเภอเต่างอย      ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Monday, 7 October 2013 | Hits: 640 | Comments

Read more

รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ศึกษา นางสาววิจิตรา ชาปากดี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

News image

รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ผู้ศึกษา นางสาววิจิตรา ชาปากดี   โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Monday, 2 September 2013 | Hits: 909 | Comments

Read more

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว โดยนางสิทธิภาท์ เทพคำมี

News image

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว  โดยนางสิทธิภาท์    เ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 7 April 2013 | Hits: 3707 | Comments

Read more

ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดย นางสิทธิภาท์ เทพคำมี ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ ๑ หลักการอ่านคิดวิเคราะห์  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาผู้เรียน ให...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Saturday, 6 April 2013 | Hits: 4663 | Comments

Read more

เผยแพร่นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมีโดย...ครูบุษกร ศรีระดา

News image

เผยแพร่นวัตกรรม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง สมดุลเคมี    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีทั้งหมด  5  ชุด  ซึ่งที่เผยแพร่คือชุดที่ 1 ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Friday, 29 March 2013 | Hits: 3380 | Comments

Read more

There are no translations available.