ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

Banner

  • 0
prev
next

รับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุกาชาด

News image

   เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2561  ท่่ี่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ...

อ่านเพิ่มเติม

วันครู ครั้งที่ 62 ปี 2561

News image

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 25601 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ...

อ่านเพิ่มเติม

สภานักเรียนเต่างอยพัฒน์ศึกษาร่วมกับสวทชจัดกิจกรรมว

News image

      เมื่อวันเสร์ที่ 13 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา  นำโดยท่านรองอินทิมา   โยคิกานนท์  ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

News image

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  ที่ผ่านโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560  ณ หอประชุมของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

News image

    เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม 2560  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดพิธิีทำบุญตักบาตร  ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...

อ่านเพิ่มเติม

แสด-ฟ้า เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

News image

    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560  แสด-ฟ้า เกมส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านกีฬาและความสามัคคีในหมู่คณะ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ” 25 พฤศจิกายน

News image

         กองลูกเสือโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี  ...

อ่านเพิ่มเติม

มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแสด-ฟ้า ปีการศึกษา 2560

News image

    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการเปิดบ้านแสด-ฟ้า ปีการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560

News image

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้นางสาวอินทิมา ...

อ่านเพิ่มเติม

ถวายเทียนพรรษา

News image

   เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและเป็นวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพุทธศานาที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียน จำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.ร่วมโครงการปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อม

News image

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่านรองอินทิมา โยคิกานนท์ รองผู้อำนวยการ ...

อ่านเพิ่มเติม

ป.ป.ช.สกลนครสัญจรสู่รั้วสถานศึกษา

News image

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  สำนักงานปัองกันและปราบปรามทุจริต ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนครจัดโครงการ ป.ป.ช.สกลนครสัญจรสู่รั้วสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศึกษาดูงาน

News image

    เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดปีการศึกษา 2560

News image

    เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2560  กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา  2560  ...

อ่านเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

News image

     เมื่อวันนที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

News image

  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม "สุนทรภู่...ครูกวีศรีชาติไทย" และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสอนน้องสวมหมวกนิรภัย

News image

   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเต่างอย ได้จัดกิจกรรมโครงการสอนน้องสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย 100 ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพของYEC Sakonna

News image

    เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา YEC Sakonnakhon หรือกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจ ของจังหวัดสกลนคร ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

News image

      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

News image

     โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560

News image

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านนมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสมจิตร จันทาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางสมจิตร ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Thursday, 14 September 2017 | Hits: 887 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานนางปริยากร ไชยอดทน

News image

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ผู้รายงาน      ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 31 July 2016 | Hits: 879 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นายรังสิมันตุ์ บรรไพร

News image

ชื่อเรื่อง                                รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ผู้รายงาน                       นายรังสิมันตุ์  บรรไพร   สถาบัน                          โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Monday, 7 October 2013 | Hits: 1680 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว โดยนางสิทธิภาท์ เทพคำมี

News image

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว  โดยนางสิทธิภาท์    เ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 7 April 2013 | Hits: 5999 | Comments

อ่านเพิ่มเติม