วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

There are no translations available.    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษ...

เต่างอยพัฒน์ฯรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

There are no translations available.     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2257  ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ...

กิจกรรมวันสุนทรภู่

There are no translations available.        วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ ปัตโชต...

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557

There are no translations available.    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 สภานักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศ...

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

There are no translations available.     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายประเสริฐ ประโชติชัย ผู้อำนว...

 • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  Wednesday, 02 July 2014 15:29
 • เต่างอยพัฒน์ฯรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

  Friday, 27 June 2014 11:18
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่

  Friday, 27 June 2014 09:45
 • เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557

  Tuesday, 17 June 2014 15:36
 • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

  Tuesday, 17 June 2014 10:58
 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

News image

    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ...

อ่านต่อ

เต่างอยพัฒน์ฯรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

News image

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2257  ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ...

อ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่

News image

        วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ...

อ่านต่อ

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557

News image

    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 สภานักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรเลือกตั้งสภานักเรียน ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีนักเรียเข้าใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 1 ...

อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

News image

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายประเสริฐ ประโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ...

อ่านต่อ

เต่างอยพัฒน์ฯบริจาคเลือด

News image

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557  คณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษและประชาชนผู้้ใจบุญ จิตสาธารณะ ในอำเภอเต่างอย  ...

อ่านต่อ

เต่างอยพัฒน์ฯประเมินภายนอกรอบสาม

News image

เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเต่างอยพัฒน์ศึกษา ได้เข้ารับการประเมินภายนอกรอบสาม โดยมีคณะครู นักเรียน และชุมชนให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ...

อ่านต่อ

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

News image

เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 25557 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค้ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา มีลูกเสือและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ...

อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ

News image

เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 นำโดยการนำของท่านผู้อำนวยการประเสริฐ  ปัตโชติชัย   ...

อ่านต่อ

วันดอกจานบาน

News image

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา   ได้กิจกรรม "มหกรรมวิชาการ วันดอกจานบาน" เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตลอดปีการศึกษา 2556  ...

อ่านต่อ

บุญประทายข้าวเปลือก

News image

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา คณะครู  นักเรียน และผู้มีเกียรติได้ร่วมทำบุญในงาน “บุญประทายข้าวเปลือกและวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 35 ปี”  ...

อ่านต่อ

ครูทั่วอำเภอจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู

News image

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557  ที่หอประชุม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา คณะครูทั่วอำเภอเต่างอยร่วมประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และและร่วมรำลึกถึงครู มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์  และมอบของรางวัลให้กับคณะครู     ...

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาภายใน

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน    ประจำปีการศึกษา  2556   เสริมความสามัคคีและสร้างพลังความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ในวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน ...

อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตร

News image

ทำบุญตักบาตรเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  ณ บริเวณอาาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา คณะครูและนักเรียนได้ร่วมใจกันทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเรียนในภาคเรียนที่ 2  ...

อ่านต่อ

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

News image

   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2556 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมายังสนามฟุตบอลโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเพื่อไปทรงเปิดและทอดพระเนตรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ...

อ่านต่อ

กิจกรรมไหว้ครู ปี 2556

News image

กิจกรรมไหว้ครู และการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 เพื่อเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของการเป็นศิษย์ที่พึงเคารพบุชาครู ซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนวิชา ...

อ่านต่อ

ของฝากจากเมืองจันทร์

News image

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556  ท่านผู้อำนวยการ นำเงาะจากจังหวัดจันทบุรี ครึ่งรถตู้ จากสวนของเพื่อนท่าน มาฝากพวกเราชาวเต่างอยพัฒน์ทุกคน      ของฟรีจ้า ของชอบของทุกคน     ฝากขอบพระคุณ เจ้าของสวน ,ท่านผอ.และคณะคุณครู ...

อ่านต่อ

อบรมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

News image

อุทยานแห่งชาติภูผายล  จัดการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เมื่อวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2556 คุณครูสุชญา  พรหมดา  ได้มีโอกาสร่วมเป็นวิทยากรอบรม  เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน       ...

อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นายประมวล  อินทรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม  ...

อ่านต่อ

วิเคราะห์ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

News image

จุดแข็งของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นของ AEC ผมเห็นว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในหลายประเด็น ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้ทำให้ไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของ AEC1) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคและมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดในภูมิภาค ...

อ่านต่อ

สรุปนโยบายการศึกษาไทย

News image

สรุปผลการดำเนินงานตาม ๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษา ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นคำประกาศต่อสาธารณชนวันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง โดยได้ประกาศเป็นจุดเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้คนจบ ม.๖ ที่ต้องการทำงาน โดยรัฐประกันรายได้ ๓๐๐ บาท/วัน ...

อ่านต่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมของโรงเรียน ...

อ่านต่อ

ความภาคภูมิใจแห่งความสำเร้จ

News image

สรุปจำนวนนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนนักเรียนที่สอบได้ 68     คน สถาบัน 8    สถาบัน คณะที่สอบได้ ...

อ่านต่อ

สนุกจากการเที่ยวเรียนรู้

News image

สนุกจาก การเที่ยวเรียนรู้ กับเราทีม OBEC AWARDS : School to  Community 2013                      ตลอด ...

อ่านต่อ

 • 0
 • 1
prev
next

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นายรังสิมันตุ์ บรรไพร

News image

ชื่อเรื่อง                                รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ผู้รายงาน                       นายรังสิมันตุ์  บรรไพร   สถาบัน                          โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Monday, 7 October 2013 | Hits: 1489 | Comments

Read more

รายงานการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดย พนมไพร ใยวังหน้า โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

  ชื่อเรื่อง    :   รายงานการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานประดิษฐ์                       จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  อำเภอเต่างอย      ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Monday, 7 October 2013 | Hits: 1501 | Comments

Read more

รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ศึกษา นางสาววิจิตรา ชาปากดี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

News image

รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ผู้ศึกษา นางสาววิจิตรา ชาปากดี   โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Monday, 2 September 2013 | Hits: 1847 | Comments

Read more

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว โดยนางสิทธิภาท์ เทพคำมี

News image

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว  โดยนางสิทธิภาท์    เ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 7 April 2013 | Hits: 4505 | Comments

Read more

ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดย นางสิทธิภาท์ เทพคำมี ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ ๑ หลักการอ่านคิดวิเคราะห์  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาผู้เรียน ให...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Saturday, 6 April 2013 | Hits: 5440 | Comments

Read more

เผยแพร่นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมีโดย...ครูบุษกร ศรีระดา

News image

เผยแพร่นวัตกรรม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง สมดุลเคมี    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีทั้งหมด  5  ชุด  ซึ่งที่เผยแพร่คือชุดที่ 1 ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Friday, 29 March 2013 | Hits: 4171 | Comments

Read more

There are no translations available.