Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย

News image

          ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยและการอนุมัติจบประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 5-8 มกราคม 2564

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในวันที่ ๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ตามมาตรการและแนวทางในการจัดการเรียบการสอน ภาคเรียนที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Christmas'2020

News image

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขในวันคริสมาสต์ 2020 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นายณรงค์  ...

อ่านเพิ่มเติม

ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมาย ครั้งที่ 15

News image

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2563

News image

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีนายณรงค์ชัย  มลาวาสน์  ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร พุทธิดา นักเรียนชั้นมัธยมศ

News image

    เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย "พุทธบุตร พุทธิดา ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ

News image

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นัก...

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

News image

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่องการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  ในวันที่ 4-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เริ่มสอบเวลา ...

อ่านเพิ่มเติม

4ปี..ธ สถิตในดวงใจ 13 ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

News image

  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาโดยนายวัชระ  บุรีมาต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

News image

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษานำโดยผู้อำนวยการประเสริฐ  ปัตโชติชัย  คุณครูปิยพัชร์  มณีธนโรจน์  ...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next