ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

Banner

  • 0
prev
next

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560

News image

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้นางสาวอินทิมา ...

อ่านเพิ่มเติม

ถวายเทียนพรรษา

News image

   เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและเป็นวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพุทธศานาที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียน จำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ...

อ่านเพิ่มเติม

ต.พ.ศ.ร่วมโครงการปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อม

News image

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่านรองอินทิมา โยคิกานนท์ รองผู้อำนวยการ ...

อ่านเพิ่มเติม

ป.ป.ช.สกลนครสัญจรสู่รั้วสถานศึกษา

News image

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  สำนักงานปัองกันและปราบปรามทุจริต ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนครจัดโครงการ ป.ป.ช.สกลนครสัญจรสู่รั้วสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศึกษาดูงาน

News image

    เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดปีการศึกษา 2560

News image

    เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2560  กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา  2560  ...

อ่านเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

News image

     เมื่อวันนที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

News image

  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม "สุนทรภู่...ครูกวีศรีชาติไทย" และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสอนน้องสวมหมวกนิรภัย

News image

   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเต่างอย ได้จัดกิจกรรมโครงการสอนน้องสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย 100 ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพของYEC Sakonna

News image

    เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา YEC Sakonnakhon หรือกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจ ของจังหวัดสกลนคร ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

News image

      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

News image

     โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560

News image

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านนมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ...

อ่านเพิ่มเติม