ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

  • 0
prev
next

กิจกรรมส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

News image

    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ...

อ่านเพิ่มเติม

วันอาสาฬหบูชาแห่เทียนพรรษา

News image

   ด้วยในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559 เป็นวันอาสาฬหบูชาและเป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียน จำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ...

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศติดตามกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

News image

   เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  ที่ผ่านมา นำโดยนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ประธานเครือข่ายเบญจพัฒน์พร้อมคณะและศึกษานิเทศก์จาก สพม ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

News image

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม