ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

Address:
5 หมูู่ที่ 6
บ้านน้ำพุงสามัคคี
ต.เต่างอย อ.เต่างอย
จ.สกลนคร
47260
ไทย

Telephone: 042-761022
Fax: 042- 761022
Mobile Phone Number: -
http://www.tpsc.ac.th