Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

News image

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566  นายวัชระ  บุรีมาต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาและคณะครูเข้าร่วมพิธิพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.ระดับ OBE

News image

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์ โยธิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

สพม.สกลนคร นิเทศ กำกับติดตามความพร้อม การเรียนการสอน 1/2566

News image

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  2566 ที่ผ่านมา  ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร พร้อมคณะ ได้ออกนิเทศ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

News image

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2566 กลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

News image

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ...

อ่านเพิ่มเติม

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67

News image

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมวันครูครั้งที่ 67 ปีพ.ศ.2566 โดยมีนายกฤษณ์  โสมปัดทุม  นายอำเภอเต่างอย ...

อ่านเพิ่มเติม

สวดมนต์บทสวดโพชฌังคปริตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่"พระองค์ภา"

News image

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทสวดโพชฌังคปริตร(9 จบ) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม CHRISTMAS 2022

News image

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม CHRISTMAS 2022  โดยมีการแข่งขันทักษะทางภาษา และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมสากล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนตรงตามศักยภาพ ...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

News image

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 โซนคัดเลือกที่ 1 จัดขึ้นที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

News image

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา “ร่วมรณรงค์ ไม่สนับสนุน การเล่นพนัน

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา "รวมรณรงค์ ไม่สนับสนุน การเล่นพนันฟุตบอล "  ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

News image

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีนายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ...

อ่านเพิ่มเติม

ยุวกาชาดอาสาพึ่งพาได้ อบรม CPR เบื้องต้น

News image

เมื่อวันพฤหัสที่ 17  พฤศจิการยน 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเต่างอย ได้ให้ความอนุเคราะห์อบรมฝึกปฏิบัติการทำ CPR  วิธีปฐมพยาบาลที่เพิ่มโอกาสรอดชีวติให้กับยุวกาชาด โดยสาธิต ...

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565

News image

เมื่อวันที่่ 16 พฤศจิกายน 2565  ที่ผ่านมา นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภ...

อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

Banner
Banner

  • 0
prev
next

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next