ป้ายโฆษณา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

ที่อยู่:
5 หมูู่ที่ 6
บ้านน้ำพุงสามัคคี
ต.เต่างอย อ.เต่างอย
จ.สกลนคร
47260
ไทย

โทรศัพท์: 042-761022
แฟกซ์: 042- 761022
เบอร์มือถือ: -
http://www.tpsc.ac.th