Banner
แสด-ฟ้า เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 23 November 2023 11:19

เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา แสดฟ้าเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งออกเป็นสี 4 ได้แก่ สีแดง สีม่วง สีชมพูและสีเหลือง โดยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน กรีฑา  มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน คือเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย และเพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner