Banner
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา2566 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 June 2023 14:03

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2566 เพื่อสืบทอดพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นการแสดงความเคารพครู อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้ได้มีการจัดประกวดพานไหว้ครูและการจัดป้ายนิเทศ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย


Last Updated on Tuesday, 01 August 2023 14:53
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner