Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2565 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 16 May 2022 18:06

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยได้ปรับเปลี่ยนมาตรการการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สำหรับมาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยหลักการพื้นฐานก็คือ 3T 1V ตัดความเสี่ยง เพิ่มภูมิคุ้มกัน และมาตรการ 6-6-7 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Last Updated on Saturday, 04 June 2022 21:01