14 มิถุนายน 64 พร้อมเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2564 Print
Written by Administrator   
Friday, 11 June 2021 11:47

  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอยที่ให้ความอนุเคราห์ในการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันDMHTTการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 


Last Updated on Saturday, 10 July 2021 15:27