รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564 Print
Written by Administrator   
Thursday, 18 March 2021 10:30

   โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 8.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการการหรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลสแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกลิงค์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบ 

                     

                                                                          

Last Updated on Monday, 19 April 2021 14:41