เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 แบบ New Normal Print
Written by Administrator   
Wednesday, 01 July 2020 20:07

       วันนี้โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เปิดเทอมเป็นวันแรกแบบ New Normal ปีการศึกษา 2563  โดยโรงเรียนได้มีการเตรียมพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยก่อนเข้าโรงเรียนมีการเว้นระยะห่าง ตรวจวัดไข้ ล้างมือ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน  ซึ่งนักเรียนและคุณครูก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


มาตรการหลัก ๆ ที่ทุกโรงเรียนเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย

หนึ่ง – มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา

สอง – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สาม – เตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

สี่ – จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

ห้า – ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในบริเวณห้องเรียน และพื้นผิวสัมผัสร่วม

หก – เลี่ยงการจัดกิจกรรมกลุ่มคนจำนวนมาก ให้เหลื่อมเวลา และลดเวลาทำกิจกรรมLast Updated on Wednesday, 01 July 2020 21:46