16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ครั้งที 64 Print
Written by Administrator   
Friday, 17 January 2020 14:37

นายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเต่างอย ประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2563  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เข้าร่วมภายในงาน จำนวนเกือบ 400 คน ซึ่งได้จัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ครูร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน อ่านสารนายกรัฐมนตรี อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น โดยคำขวัญวันครูในปี พ.ศ. 2563 "ครูไทย รักศิษย์  คิดพัฒนา "
  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจเต่างอยพัฒนศึกษา

Last Updated on Friday, 17 January 2020 16:10