Banner

สถานศึกษาพอเพียง

Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
สมาคมข้าราชการนอกประจำการสกลนคร มอบทุนการศึกษา ปี 2563 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 January 2020 10:27

สมาคมข้าราชการนอกประจำการสกลนคร มอบทุนการศึกษา ปี 2563 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของศูนย์เครือข่ายเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 86 ทุน ณ หอประชุมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  ในการมอบทุนการศึกษาในครั้งมีนักเรียนของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้รับทุนทั้งหมด 15 คน ทางโรงเรียนก็ขอกราบขอบพระคุณสมาคมข้าราชการนอกประจำการสกลนครทุกท่านที่มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือเด็ก ๆ ในครั้งนี้Last Updated on Friday, 10 January 2020 10:43