พิธีถวายบังคม วางพวงมาลา จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 Print
Written by Administrator   
Friday, 25 October 2019 20:12

   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช ณที่ว่าการอำเภอเต่างอย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี อย่างหาที่สุดมิได้