Banner

สถานศึกษาพอเพียง

Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
ทดสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 23 September 2019 14:36

    ด้วยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดให้มีการทดสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 /2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562  วันนี้เป็นวันสอบวันแรกท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย พร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจเด็ก ๆ ในเข้าสอบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
 

Last Updated on Monday, 23 September 2019 15:47