Banner

สถานศึกษาพอเพียง

Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1/62 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 20 September 2019 16:03

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  นายวัชระ  บุรีมาต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชา หัวหน้าฝ่ายงานและคณะครู ได้เยี่ยมชมการ สื่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 12 คน ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 7 คน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ 5 คน โดยนักศึกษาจะนำสื่อและผลงานของตัวเองที่ได้ฝึกสอนในเทอมที่ 1/62 มานำเสนอให้กับฝ่ายบริหารและคุณครูพี่เลี้ยงได้รับทราบเพื่อขอคำชี้แนะและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป