Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแผร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 17 August 2019 20:14

        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแผร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันไม่ตกเป็นทาสของการพนัน 


          

 

 

 

 Last Updated on Tuesday, 20 August 2019 12:52