Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 14 June 2019 13:55

      เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู สำหรับวัตถุประสงค์การจัดพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา­ความรู้ให้ และเพื่อเป็นสิริมงคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และในวันนี้บรรดาลูกศิษย์ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาและกลับมาเป็นคุณครูสั่งสอนศิษย์รุ่นปัจจุบันก็เข้ากราบขอพรจากครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจสำหรับเพื่อนครูและนักเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจเต่างอยพัฒนศึกษา
Last Updated on Thursday, 20 June 2019 13:46