Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 02 June 2019 14:30

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยนำโดยนายวัชระ  บุรีมาต รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประให้เกียตริเป็นประธานร่วมกับคณะครูนักเรียนและโรงพยาลเต่างอยร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการไม่สูบบุหรี่กล่าวสืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ รวมถึงให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคที่ระบาดอยู่ทั่วโลก


        สำหรับคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 คือ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)


Last Updated on Wednesday, 12 June 2019 16:18