ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 04 March 2019 16:06

 

       ด้วยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ให้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 


  Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 09:40