ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

วันครู ครั้งที่ 63 ปีพุทธศักราช 2562 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 January 2019 15:22

       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในศูนย์เครือเต่างอย อำเภอเต่างอยมาร่วมกิจกรรมวันครูที่โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเต่างอย มาเป็นประธานพิธีภายในงานมีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ด้วยการอ่านโองการอัญเชิญ บูรพาจารย์ พิธีสวด คำฉันท์ทำนองสรภัญญะพิธีคำกล่าวปฏิญาณ พิธีคารวะครูอาวุโสพิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้อาวุโส พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ โดยคําขวัญวันครูปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 พุทธศักราช 2562 ดังนี้ "ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้า ก้าวหน้าสูเทคโนโลยี "


              ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจเต่างอยพัฒนศึกษา

Last Updated on Friday, 18 January 2019 15:54