ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

Merry X'Mas & Happy New Year 2019 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 26 December 2018 11:21

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวัน Merry X'Mas & Happy New Year 2019 โดยมีท่านผู้อำนวยการนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียน การจัดป้ายนิเทศ การทำหุ่นสโนว์แมนจากเศษวัสดุเหลือใช้  ในช่วงบ่ายเป็นการมอบเกียรติบัตรและจับสลากของขวัญปีใหม่จากคณะครูให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน

  

 
Last Updated on Wednesday, 09 January 2019 21:33