ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

AWC Englinsh Camp 2018 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 12 November 2018 11:31

   เมื่อวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้เป็นสถานที่ใช้ในการจัดค่ายของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) และ สมาคมทุนสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (AWC) การจัดกิจกรรมของมูลนิธิในครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประสานสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Last Updated on Monday, 12 November 2018 11:41