ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

แสดงความยินดีคุณครูที่ย้ายไป-ยินดีต้อนรับคุณครูที่มาใหม่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 07 November 2018 15:37

        เมื่อวันที่ 1 พฤศิจกายน 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยินดีต้อนรับบุคลากรที่ย้ายและมาบรรจุใหม่ในครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน คือนายวรพงษ์ บุญรักษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนพรรณาวุฒิฑาจารย์  คุณครูที่มาบรรจุใหม่จำนวน 3 ท่าน คือ น.ส.ศุภธิดา พจนานาย  น.ส.จุรีรักษ์  ภูลามจิต  น.ส.นฤมล  ริ้วทอง และขอแสดงยินดีกับคุณครูกัลยา  ทองเถาว  ครู คศ.3 ของเราที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และคุณศุภชัย  ตุตะเวท ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนร่มเกล้า

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 15:59