ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

เปิดบ้านวิชาการ Tao-Ngoi Open House 2018 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 30 August 2018 10:43

    เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2561 ที่ผ่านโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 Tao-Ngoi Open House 2018  โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนศักดิ์  ทะแพงพันธ์  นายอำเภอเต่างอยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศภายในงานประกอบไปด้วยการกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ฯ เช่น การแข่งขันส้มตำลีลา  แข่งขัน Cover Dance จรวดขวดน้ำ การออกแบบชุดรีไซเคลิของนักเรียน การตอบปัญหาของแต่ละกลุ่มสาระซึ่งได้จัดกิจกรรมมาก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภายนอกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่าง ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตัดผมให้กับนักเรียน  เทคนิคพุทธรักษา คณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเต่างอย ซึ่งมาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจเต่างอยพัฒนศึกษา

 Last Updated on Thursday, 30 August 2018 11:40