ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 21 August 2018 09:43

     เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยครูพัฒนา  มานันที ครู คศ.3  นายนฤดล กุลสอนนาน นายชลธีร์  ชาภูคำ  และนายธนสินธิ์  กุลสอนนาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนครไปแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาค 4) โดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 27 โรงเรียน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 20,000  บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาค4) ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

 


Last Updated on Thursday, 30 August 2018 10:43