ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาแห่เทียนเข้าพรรษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 31 July 2018 10:31

     ด้วยในวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2561 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานคือการถวายเทีียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อพระสงฆ์ตลอดช่วง 3 เดือนที่จำพรรษา ดังนั้นโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจึงกำหนดถวายเทียนพรรษาขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26  กรกฎาคม 2561 โดยในปีนี้จะนำไปถวายที่วัดสร่างโศก ตำลบึงทวาย และวัดบ้านบึงสา ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 10:53