การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Print
Written by Administrator   
Friday, 20 July 2018 10:54

     เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นที่ ค่ายย่อยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาโดยท่านรองวัชระ  บุรีมาต รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีลูกเสือและผู้กำกับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 150 คน ซึ่งการจัดกิจกรรในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและรูถึงภัยของยาเสพติดที่มาในรูปแบบต่าง ๆ Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 13:12