ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 20 July 2018 10:48

    เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษานำโดยท่านรองวัชระ  บุรีมาต  ครูสุุพรรณ  ธาตุระหัน และตัวแทนนักเรียนบางส่วนได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในวันที่ 28 กรกฏาคม  ที่บริเวณสวนสาธารณน้ำพุง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 


Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 13:13