ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติด PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 27 June 2018 15:35

    เมื่อวันนที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู นักเรียน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 
Last Updated on Wednesday, 27 June 2018 15:45