ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2561 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 19 June 2018 13:28

       เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู สำหรับวัตถุประสงค์การจัดพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงพระคุณขอบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา­ความรู้ให้ และเพื่อเป็นสิริมงคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และในวันนี้บรรดาลูกศิษย์ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาและกลับมาเป็นคุณครูสั่งสอนศิษย์รุ่นปัจจุบันก็เข้ากราบขอพรจากครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจสำหรับเพื่อนครูและนักเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง


 

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 14:03