ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

วันครู ครั้งที่ 62 ปี 2561 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 17 January 2018 13:40

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 25601 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในศูนย์เครือเต่างอย อำเภอเต่างอยมาร่วมกิจกรรมวันครูที่โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก พ.จ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์ ท่านนายอำเภอเต่างอย มาเป็นประธานพิธีภายในงานมีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ด้วยการอ่านโองการอัญเชิญ บูรพาจารย์ พิธีสวด คำฉันท์ทำนองสรภัญญะพิธีคำกล่าวปฏิญาณ พิธีคารวะครูอาวุโสพิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้อาวุโส พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ โดยคําขวัญวันครูปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 ดังนี้ "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

 


 
Last Updated on Wednesday, 17 January 2018 13:48