ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

สภานักเรียนเต่างอยพัฒน์ศึกษาร่วมกับสวทชจัดกิจกรรมวันเด์ก 2561 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 15 January 2018 10:57

      เมื่อวันเสร์ที่ 13 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา  นำโดยท่านรองอินทิมา   โยคิกานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะสภานักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมงานเด็กแห่งชาติ ปี2561 ที่อบต.เต่างอย โดยในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน