กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560 Print
Written by Administrator   
Wednesday, 16 August 2017 11:21

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้นางสาวอินทิมา  โยคิกานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร อ่านบทอาเศียรวาทและวางพานพุ่ม นอกจากนั้นภายในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดง ฟ้อนบูชาพระแม่เจ้า การจัดป้ายนิเทศเทิดพระเกียรติภายในห้องเรียนและการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นของแต่ละด้านได้แก่ คุณแม่ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม  คุณแม่ดีเด่นด้านพอเพียง  เป็นต้น