ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 19 June 2017 11:33

      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู สำหรับวัตถุประสงค์การจัดพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงพระคุณขอบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา­ความรู้ให้ และเพื่อเป็นสิริมงคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และในวันนี้บรรดาลูกศิษย์ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาและกลับมาเป็นคุณครูสั่งสอนศิษย์รุ่นปัจจุบันก็เข้ากราบขอพรจากครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจสำหรับเพื่อนครูและนักเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
Last Updated on Monday, 19 June 2017 11:40