ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 17 May 2017 10:50
     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านนมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ท่านรองผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนใหม่และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน เป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่รั้ว แสด ฟ้า แนะนำกฏข้อปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอน และเพื่อให้นักเรียนรู้รักสามัคคี รู้จักความเป็นน้อง ความเป็นพี่ รักในสถาบัน               
Last Updated on Wednesday, 17 May 2017 11:45